Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 519 gości 
Reklama

 

 

Pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz opiekuńczą


planujemy i realizujemy w godzinach 0d 8.00 do 13.00 w oparciu o nową podstawę programową - Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30.05.2014r., korzystając z programu Nowa Era "Dziecko w swoim żywiole" (autorzy: A.Pawłowska-Niedbała, D.Kucharska, J.Święcicka, E.Wilkos) w grupach Pszczółek, Biedronek, Stokrotek i Słoneczek oraz z programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP autorstwa Iwony Brody "Od przedszkolaka do pierwszaka" w grupie Krasnoludków. Nasze działania edukacyjne wspieramy  metodami aktywizującymi:

 • ELEMENTY METODY GLOBALNEGO CZYTANIA, podczas czytania globalnego dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter; istnieją dwa sposoby czytania:
 • jeden to czytanie globalne,
 • drugi jest czytaniem analityczno-syntetycznym („czytaniem zwykłym”).
 • METODA DOBREGO STARTU (MDS) - reprezentuje polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi; występują w niej trzy elementy:
 • - element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;
 • - element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
 • - element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).
 • ELEMENTY KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ DENNISONA, którą wykorzystuje się przede wszystkim do pobudzenia u dzieci różnych obszarów mózgu za pomocą prostych ukierunkowanych ćwiczeń ruchowych.
 • ELEMENTY PEDAGOGIKI ZABAWY – ułatwia dzieciom proces uczenia się.
 • TECHNIKI PARATEATRALNE (teatrzyk cieni, drama, techniki zmiany ról, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe).
 • ZABAWY BADAWCZE, DOŚWIADCZENIA, OBSERWACJE PRZYRODNICZE – celem zabawy badawczej jest postawienie i rozwiązanie problemu.
 • ELEMENTY GIMNASTYKI TWÓRCZEJ (ekspresyjnej) wg Rudolfa Labana – dzięki tej metodzie dzieci mają możliwość rozwijania inwencji twórczej, pomysłowości fantazji, gdzie współuczestnikami i współpartnerami zadań i zabaw są wszyscy, łącznie z nauczycielem.
 • DZIECIĘCA MATEMATYKA wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.
 • BAJKOTERAPIA – pomaga dzieciom w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, pomagają się zrelaksować oraz uspokoić.
 • POKAZY SLAJDÓW – interaktywny sposób przekazywania wiadomości edukacyjnych.
 • ELEMENTY METODY CARLA ORFFA – dzięki tej metodzie dzieci obcują z muzyką w różnych formach: ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, pantomimie i grze na instrumentach.
 • ELEMENTY METODY A. I M. KNIESSÓW – jest to rodzaj gimnastyki twórczej, rytmicznej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu.
 • ELEMENTY TECHNIK C. FREINETA – stosowane są w celu rozwijania u dzieci umiejętności swobodnego wyrażania siebie i swoich poglądów na różne tematy.
 • BURZA MÓZGÓW (giełda pomysłów).
 • AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI – pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym.

W organizacji zajęć uwzględniamy równowagę pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, swobodną zabawą, odpoczynkiem oraz pobytem na świeżym powietrzu w ogrodzie.

Nauczyciele włączają dzieci w dorobek kulturowy, towarzyszą wychowankom w rozwoju, budzą zainteresowania, współtworzą wiedzę o świecie i samych sobie, aktywnie współpracują ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

 

Przedszkole bierze  czynny udział w różnych akcjach:

1.  CHARYTATYWNYCH:

 • "Zbiórka zużytych baterii"
 • "Zbiórka starych telefonów komórkowych"
 • "Zbiórka zakrętek"

2. OGÓLNOKRAJOWYCH:

- „Bezpieczny przedszkolak”- program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa;

- „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna propagująca codzienne czytanie dzieciom;

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli;

- „Akademia Aquafresh” – program profilaktyki higieny jamy ustnej;

- „Mamo, tato wolę wodę” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli;

- „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej;