Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 636 gości 
Reklama

 

Propagujemy pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 • - opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.00;
 • - kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dla której każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne;
 • - warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka poprzez różnorodne, atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi;
 • - ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka;
 • - zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN,
 • - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i religii;
 • - systematyczną realizację podstawy programowej oraz przyjętych programów wychowania przedszkolnego;
 • - różnorodne formy współpracy z rodziną dziecka sprzyjające rzetelnej wymianie informacji oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych w domu i w przedszkolu;
 • - doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych oraz współdecydowania we wszystkich obszarach działalności przedszkola;
 • - pełne bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu;
 • - wspomaganie rozwoju dzieci poprzez tworzenie i realizowanie indywidualnych programów dostosowanych do ich możliwości.