Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 610 gości 
Reklama

Aktualności

Aktualności

środa, 04 kwietnia 2018 08:34

GRAJEWO ZAWSZE PAMIĘTA

Napisane przez
wtorek, 27 marca 2018 15:23

POWITANIE WIOSNY

Napisane przez

Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…
E. Budryk

 

W dniu 21.03.2018r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”.

 

niedziela, 18 marca 2018 19:58

Jedz warzywa i owoce, to zwiększy Twoje moce!

Napisane przez

Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” w minionym tygodniu realizowały tematykę dotyczącą zdrowego żywienia i dbania o zdrowie. W związku z tym, na początek zorganizowaliśmy przeprowadzenie eksperymentu, do którego potrzebne były nam cukierki Skittles, duży biały talerz oraz woda w temperaturze pokojowej. Wokół rantu talerza ułożyliśmy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlaliśmy powoli na środek talerza wodę i obserwowaliśmy, co się dzieje. Najlepiej, aby naczynie stało w miejscu, wówczas powstaje tęcza. Niestety, nie otrzymaliśmy oczekiwanego efektu, ponieważ dzieciaki były tak podekscytowane doświadczeniem, że niejednokrotnie poruszyły talerz  J Eksperyment posłużył nam do omówienia zalet zdrowej i minusów sztucznej żywności, przepełnionej cukrem i barwnikami, które rozpuszczają się po zjedzeniu w naszym organizmie.  Ilość barwników w cukierkach zachwyciła dzieci, ale jednocześnie pokazała im, jak wiele sztucznych i niezdrowych składników zawierają słodycze.

 

niedziela, 18 marca 2018 19:37

"3 razy królewna, 3 razy smok"- V spotkanie z teatrem

Napisane przez

W czwartek 8 marca w naszym przedszkolu gościł teatr "Pod Orzełkiem" z przedstawieniem "3 razy królewna, 3 razy smok". Teatralne skrzaty opowiedziały trzy historie o królewnach. Choć wszystkie bajki zaczynały się tak samo, to w zależności od charakteru królewny (Złośnicy, Beksy lub Mądrej) dalszy ciąg był zupełnie inny. Sabinkę- złośnicę i Paulinkę - beksę porwał smok, który chciał je poślubić. Natomiast roztropna Justynka przechytrzyła smoka i nie musiała wcale wychodzić za niego za mąż.

 

sobota, 10 lutego 2018 11:09

KOMUNIKAT

Napisane przez

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835) tj.:

1)   samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);

2)   dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);

3)  dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski o przyjęcie dzieci),

5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt (oświadczenie).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 07 lutego do 13 lutego 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

od 19 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07 marca 2018 r.

do 10 kwietnia 2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 marca 2018 r.

12 kwietnia 2018 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 marca 2018 r.

do 15 marca 2018r.

 

od 12 kwietnia 2018 r.

do 17 kwietnia 2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu oraz poniżej jako załączniki do komunikatu. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

wtorek, 06 lutego 2018 20:33

Komunikat

Napisane przez

Uwaga Rodzice!

W dniach od 7.02.2018r. do dnia 14.02.2018r. będą przyjmowane deklaracje chęci pozostawienia swojego dziecka w przedszkolu w celu kontynuawania edukacji przedszkolnej na przyszły rok szkolny 2018/2019.

Druk deklaracji można pobrać u nauczycieli grup.

Po godzinie 9.00 w dniu 14.02.2018r. deklaracje nie będą już przyjmowane!

Brak złożenia dokumentu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

poniedziałek, 22 stycznia 2018 14:08

Spotkanie z Mikołajem

Napisane przez
poniedziałek, 22 stycznia 2018 12:55

Karnawałowy Bal Przebierańców w naszym przedszkolu

Napisane przez

„W karnawale, w karnawale

zawsze idziemy na bale.

Każde dziecko duże małe,

lubi bale w karnawale.

Można zmienić się w królewnę,

w królewicza można też,

są cyganki, wróżki, żabki,

jest i batman, jest i jeż”.

 

Choć w czwartek, 18 stycznia 2018 roku, na dworze było mroźno, serduszka dzieci z grupy  „Stokrotki” biły szybko i były nadzwyczaj gorące, ponieważ czekały na przybycie swoich Babć i Dziadków – bardzo ważnych w ich życiu osób.

 

niedziela, 21 stycznia 2018 16:26

Dzień Babci i Dziadka w grupie "Krasnoludków"

Napisane przez