Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 618 gości 
Reklama

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2016 (100)

 

Środa - 23. III.  to szczególny dzień dla dzieci z grupy „Słoneczka”. Przedszkolaki w tym dniu zaprosiły rodziców na krótkie przedstawienie, związane z tradycją obchodów Świąt wielkanocnych. Zaśpiewały piosenki, pięknie wyrecytowały  wiersze i bawiły się wspólnie z rodzicami  w „Kurkę”. Po części artystycznej nastąpiła część warsztatowa. Wszyscy przystąpili do pracy przy stolikach.

 

wtorek, 29 marca 2016 16:35

Życzenia Świąteczne

Napisane przez
poniedziałek, 28 marca 2016 19:59

POWITANIE WIOSNY

Napisane przez

Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,

przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.

Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,

witały ją także wszystkie przedszkolaki…

E. Budryk

Tradycją stało się już uroczyste powitanie wiosny w naszym przedszkolu. 21 marca to dzień, w którym nasze przedszkolaki piosenką, wierszem oraz tańcem witają nową porę roku.

 

piątek, 11 marca 2016 19:04

OGLOSZENIE!

Napisane przez
piątek, 11 marca 2016 19:02

OGŁOSZENIE!

Napisane przez
piątek, 11 marca 2016 18:56

Zdrowy przedszkolak - zdrowo je. „Słoneczka” też !!!

Napisane przez

 

W ramach Akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka- propagująca zdrowe odżywianie, dzieci z grupy „Słoneczka” brały udział w konkursie: „Śniadanie jak z obrazka”. Wraz z paniami uczestniczyły w kreatywnych warsztatach. Przygotowały kanapki- smaczne i zdrowe, a co najważniejsze – atrakcyjnie podane. Własnoręcznie zrobione kanapki smakowały wybornie !!!

Jedzenie dostarcza nam energii potrzebnej do wykonywania codziennych czynności, a także substancji odżywczych, które budują i utrzymują przy życiu komórki naszego ciała. To dlatego właściwe odżywianie jest takie ważne i pozwala nam cieszyć się dobrym zdrowiem. Ważne też jest to, w jaki sposób przechowujemy naszą żywność.

Dzieci, by to podkreślić, wykonały plakat pod tytułem : „Zdrowa dieta”.

 

niedziela, 28 lutego 2016 21:28

Biedronki zwiedzają przedszkolną kuchnię

Napisane przez

W lutym, w ramach tygodnia pod hasłem „Praca kucharki” dzieci z grupy „Biedronek” zapoznały się z wyglądem i wyposażeniem przedszkolnej kuchni. Podczas zwiedzania  przedszkolaki  miały możliwość  z bliska obserwować pracę, jaką wykonują panie kucharki. Poznały też kuchenne wyposażenie - rozpoznawały i nazywały znajdujące się tam urządzenia i akcesoria potrzebne w codziennym przygotowywaniu pysznych i zdrowych posiłków. Nasza intendentka - Pani Jola  przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z tych urządzeń,  zwróciła również uwagę na strój, jaki posiadają kucharki w trakcie pracy.

 

niedziela, 28 lutego 2016 21:23

Spotkanie z teatrem - "Szewczyk Dratewka"

Napisane przez

W czwartek  18 lutego 2016r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu aktorów studia artystycznego Arena z Białegostoku. Dzieci z wielkim zaciekawieniem obejrzały piękną, znaną i lubianą baśń o biednym szewczyku, który musiał wykonać trzy trudne zadania, aby uwolnić pannę zamkniętą w wieży przez złą czarownicę. Pomagały mu w tym zaprzyjaźnione z nim zwierzęta - mrówki, pszczoły i kaczki cyranki. Dratewka, chociaż był tylko biednym szewcem, dzięki swojej pracowitości i wrażliwości na potrzeby innych, odmienił swój los.
Przedstawienie było doskonałą okazją do zapoznania się z treścią baśni, ale nauczyło nas przede wszystkim tego, że dobre serce okazane innym wraca z podwójną siłą.

poniedziałek, 15 lutego 2016 17:04

Dzień Babci i Dziadka w „STOKROTKACH”

Napisane przez

Dziadek i Babcia to najważniejsze osoby w życiu małego dziecka. To oni uczą radości z małych rzeczy, pokazują świat, który zapracowani rodzice mijają w pośpiechu. Babcie i dziadkowie dają uwagę, cierpliwość, skupienie, spokój i czas. Dzieciństwo z ukochaną babcią i dziadkiem to kapitał na całe życie. Nikt i nic nie zastąpił też wyjątkowej, bezgranicznej miłości dziadków do ich małych wnucząt.

 

ZARZĄDZENIE NR 237/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

§4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 7F44783B-092E-47DE-A9A4-9F4ACEF43121. Przyjęty

z up. Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Maciej Paweł Bednarko

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego 2016 r. do 02 marca 2016 r.

od 21 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

do 07 marca 2016 r.

do 25 marca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 marca 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r.

od 19 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 marca 2016 r.

25 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

od 18 kwietnia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

do 5 kwietnia 2016 r.

do 25 kwietnia 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2016 r.

12 maja 2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

od 12 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2016 r.

20 maja 2016 r.