Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 622 gości 
Reklama
pm4

pm4

11 kwietnia 2017 r. w naszej placówce odbył się wewnątrzrzedszkolny konkurs piosenki pt. „Mama, tata i ja”.  W rywalizacji głosowej startowały chętne dzieci, które miały odwagę stanąć przed wielką publicznością.

 

W dniu 4.04.2017r. odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs pt.: „Bezpieczny przedszkolak” zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie wraz ze współorganizatorem Komendą Powiatową Policji w Grajewie.

W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów powoli odchodzi w niepamięć. Ludzie sięgają po telefony i komputery. Wysyłają sms, dzwonią, piszą e-maile zapominając o pisaniu listów, które przecież rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

 

piątek, 24 marca 2017 19:12

Powitanie wiosny

We wtorek 21 marca dzieci z naszego przedszkola przywitały wiosnę.   Podczas zajęć tematycznych prowadzonych w przedszkolu, dzieci zostały dokładnie zapoznawane z rytuałem symbolicznego palenia marzanny.

 

piątek, 24 marca 2017 10:33

Marcowe spotkanie z teatrem

W piątek 17 marca dzieci obejrzały teatrzyk „Zaczarowane kalosze” w wykonaniu aktorów Studia Arlekin z Białegostoku.

 

piątek, 24 marca 2017 10:26

"Słoneczka" świętują

30 września w grupie „Słoneczka”  świętowaliśmy Dzień Chłopców, natomiast 11 października - Dzień Dziewczynek.   Tradycja obu tych świąt jest wątpliwa, nie mniej jednak, obecna w naszej przedszkolnej kulturze. Przede wszystkim, stanowi okazję do dobrej zabawy i zaangażowania dzieci do troski o innych. To również doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania miłym gestem, słowem, upominkami swoich najbliższych oraz kolejna okazja do spędzenia miłego dnia.

 

środa, 15 marca 2017 19:15

Informacja dla rodziców

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu jest bezpłatny (tj. 10 godz.). Rodzice ponoszą opłaty tylko za wyżywienie, dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 6 złotych (śniadanie, obiad, podwieczorek). Natomiast rodzice dzieci 3, 4 i 5 letnich ponoszą opłaty za wyżywienie oraz opłaty w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową.

(podstawa programowa od godz. 8.00 do godz. 13.00)

środa, 15 marca 2017 19:01

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA!

Od 13 marca 2017r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci w wieku 3-6 lat na nowy rok szkolny 2017/2018.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 31 marca 2017r. w kancelarii przedszkola.

Natomiast deklaracje o kontynuowaniu wychowania w tym samym przedszkolu należy składać w terminie 6-12 marca.

Zapraszamy

 

ZARZĄDZENIE NR 394/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

 

§ 4.  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

22.II. 2017r.  do Przedszkola  Miejskiego  nr  4 w Grajewie zawitali wspaniali, długo oczekiwani goście – babcie i dziadkowie.  Przybyłych gości powitaliśmy znaną i lubianą powitanką „Witamy Was”.

 

sobota, 25 lutego 2017 14:29

"Doktor Dolittle i przyjaciele" w GCK

W poniedziałek, 20 lutego  chętne dzieci z grup „Krasnoludki”, „Słoneczka” i „Stokrotki” wraz ze swoimi  wychowawczyniami udały się do GCK na spektakl teatralny „Doktor Dolittle i przyjaciele”. Na scenie wystąpili aktorzy z Teatru Współczesnego w Krakowie. Przedstawienie opowiadało historię doktora Dolittle, który kochał zwierzęta, dlatego zdecydował się poświęcić im życie. Wraz ze swoimi przyjaciółmi zwierzętami przeżył wiele ciekawych, zabawnych,  czasami niebezpiecznych przygód.