Grajewo na FB

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 260 gości 
Reklama
piątek, 21 lutego 2014 19:22

Informacja dla Rodziców

Napisane przez 

SZANOWNI RODZICE!


Od dnia 24.02.2014 r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 21 marca 2014 r. do dyrektora przedszkola.

 

Nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w przedszkolu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Informacja

Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie wynikające z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r poz.7).

 

I etap postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium

1.

Wielodzietność rodziny dziecka

20 pkt

2.

Niepełnosprawność dziecka

20 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców

20 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

20 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

20 pkt

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

20 pkt

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

20 pkt

 

II etap kryterium postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria określone przez dyrektora przedszkola

Wartość punktowa kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie

5 pkt

2.

Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym

6 pkt

3.

Dziecko obojga rodziców pracujących

8 pkt

4.

Liczba zadeklarowanych godzin poza podstawą programową (za każdą godzinę powyżej podstawy programowej 2 pkt, max 10 pkt).

od 2 pkt do 10 pkt

 

 

 

Terminy rekrutacji

1. Rekrutację prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) od 24 lutego do 21 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

b) od 22 marca do 28 marca - rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną, wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, opatrzonych podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

c) do 03 kwietnia – składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie,

d) do 08 kwietnia – uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka przez Komisję Rekrutacyjną,

e) do 15 kwietnia - składanie odwołań do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,

f) do 22 kwietnia – rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola.

g) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

GOTOWE DO POBRANIA PLIKI Z WNIOSKIEM I POTRZEBNYMI OSWIADCZENIAMI

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "Dokumenty" Z LEWEJ STRONY

<---------------

 

 

 


Czytany 1266 razy