UWAGA RODZICE!

thumb-img

Często zdarza się, że przyprowadzacie Państwo do przedszkola dzieci kaszlące, zakatarzone a czasem nawet nieznacznie gorączkujące. Dlatego chcemy przekazać Państwu informacje, aby uzmysłowić jak jest to niebezpieczne dla Waszego malucha i pozostałych dzieci z grupy.UWAGA RODZICE❗️❗️❗️

WARTO WIEDZIEĆ ŻE : 💊Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby. 💊Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe. 💊 Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu. 💊 Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych. 💊Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji. 💊 Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.Warto pamiętać❗️❗️❗️👉Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. 👉Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. 👉Katar to także choroba. 👉Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia 👉Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne❗️❗️❗️