Próbna ewakuacja w przedszkolu

thumb-img

W piątek –  28.09.2018r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki.  Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Decyzję o podjęciu ewakuacji podjęła Dyrektor przedszkola – Pani Regina Grabowska w związku z pojawieniem się w budynku zadymienia. Nadzór nad przebiegiem ewakuacji mieli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie i bezpiecznie, z zachowaniem wszystkich procedur. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i głosowego dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostałych pracowników opuściły swoje sale i udały się na miejsce zbiórki do ewakuacji, gdzie przebywały do chwili jej zakończenia.