Spotkanie przedszkolaków z dzielnymi strażakami

thumb-img

Wizyta strażaków w naszym przedszkolu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania, które odbyło się we wtorek, 16 maja, strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową oraz przestrzeganiem wielu zakazów.

Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem.

Dzięki spotkaniu, dzieci poznały ciężką
i odpowiedzialną pracę strażaka, zdobyły wiedzę jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych. Nauczyły się szanować niebezpieczną pracę strażaka, kształtować odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach oraz zaznajamiały się
z okolicznościami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

W imieniu całej społeczności naszego przedszkola składamy serdeczne podziękowania pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za umożliwienie naszym podopiecznym poznania zawodu strażaka z bliska, za miłą wizytę oraz za zaprezentowanie sprzętu i wozu strażackiego.

Życzymy Wam bezpiecznej służby i przede wszystkim zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Katarzyna Wołyniec, PM4

« 1 z 3 »